Skip Navigation LinksAna Sayfa > Güncel > Etkinliklerimiz
ETKİNLİKLERİMİZ
< Tüm Etkinlikler

Büyük Menderes Havzası Yönetim Planı Hazırlanıyor

15.02.2016

Avrupa Birliği katılım öncesi uygulamalar kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde "Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi" ile Büyük Menderes Taslak Nehir Havza Yönetim Planı'na stratejik çevresel değerlendirme uygulaması yapılıyor. Eptisa Mühendislik firması tarafından yürütülen proje faaliyetleri ile bölgede gözlem ve incelemeler yapıldı, kurumlarla görüşüldü, tavsiye ve öneriler hazırlandı. 

Katılım sağladığımız bilgilendirme ve görüş alma toplantılarının ilki Ekim-2015 tarihinde Denizli’de, son bilgilendirme ve görüş alma toplantısı 2 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da yapıldı. Toplantılarda havzadaki durum; su kalitesi, su mevcudiyeti, iklim değişikliği ve taşkın yönetimi, toprağın bozulması, ekosistemler-biyoçeşitlilik, geçim kaynağı, insan sağlığı, kirlilik kaynakları gibi başlıklar altında irdelendi. 

DOÇEV olarak Büyük Menderes Nehri ve Havzası’na verdiğimiz önem kapsamında; 2006 yılında TÜSİAD işbirliği ile akademisyenlerin ve uzmanların katıldığı “Havzanın Kirlilik Nedenleri ve Çözüm Önerileri” konulu sunum düzenleyerek önerilerimizi kamuoyu ile paylaştık. 2008 yılında Havzanın bir bölümünde gerçekleştirdiğimiz “Zirai İlaç Ambalajları ve Atıklarının Toplanması Projesi” ile havzadaki tarımsal kirliliğe dikkat çekerek, örnek uygulamalar gerçekleştirdik. Havzanın kirliliği ve çözüm önerileri konulu broşür, afiş, film gibi materyaller ve bisiklet turu organizasyonu ile kamuoyu oluşmasına ve halkın bilgilendirilmesine katkı sağladık. 

Bir zamanlar temiz suyunda çeşitli balıkların yaşadığı Büyük Menderes Nehrindeki kirlilik canlı yaşamını tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Kirlilik nedeniyle havzadaki tarım ürünlerinde kalite ve rekolte düşüklüğü oluşurken, yetiştirilen tarım ürünleri de insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

Dileğimiz; Yıllardır kamu kurumları nezdinde yapılan onlarca toplantıda, organizasyonlarda alınan kararların, tespitlerin, ortaya konan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi, Büyük Menderes Havzasındaki çevresel sorunları önlenmesi için “Havza Yönetim Planı”nın bir an önce uygulanmaya başlanmasıdır. 


 

Share to Facebook Share to Twitter Share to MySpace Stumble It Share to Reddit Share to Delicious Dahası...

Çevre Dostları Grubuna Üye Olun...

DOÇEV'le ilgili faaliyet ve duyurulardan haberdar olabilmek için çevre dostları grubumuza üye olun...

©2018 DOÇEV