Skip Navigation LinksAna Sayfa > Güncel > Etkinliklerimiz
ETKİNLİKLERİMİZ
< Tüm Etkinlikler

ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI "ÇEVREMİZE GENÇ BAKIŞLAR..."

05.03.2018

KURUMLAR

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ / DOÇEV- DOĞA VE ÇEVRE VAKFI

YARIŞMA KONULARI

İlkokul Öğrencilerinin Konusu: Su ve Yaşam…

Açıklama ve Anahtar Sözcükler: Bilindiği gibi su yaşamın temel unsurudur. Sulak alanlar tür çeşitliliği yönünden en zengin ekosistemlerdir ve özenle korunmaları gerekir. Yeryüzünün % 70’i suyla kaplı olmasına karşın, bunun % 97’si denizlerde, % 2’si kutuplarda ve ancak % 1’i kullanılabilir niteliktedir. Giderek ilerlemekte olan su krizinin kalbi tatlı su kaynaklarının nitelik ve niceliğiyle bağlantılıdır. Endüstriyel gelişmeler genel olarak tatlı su kaynaklarına bağımlıdır. Su kaynaklarının zarar görmesi, yakın gelecekte artan bir maliyet olarak karşımıza çıkacak ve bu sonucun topluma yükleyeceği ekonomik ve kültürel bedelleri olacaktır. 

Ortaokul Öğrencilerinin Konusu: Atık Yönetimi ve Yaşam...

Açıklama ve Anahtar Sözcükler: Atıkların yeniden değerlendirilmesi, geri dönüşüm, geri kazanım gibi kavramlar; günümüzün çevre terminolojisinde önemli yer tutmaktadır. Doğal kaynakların akılcı kullanımı, yeniden üretiminin getirdiği çevresel sorunların azaltılması, ulusal ekonomiye katkı sağlama gibi işlevlerin yanında, toplumdaki tüketim bilincini sağlayan bu olgu, etkin bir eğitim ve organizasyonla gerçekleştirilebilir. Bu organizasyonda halkın katılımı çok önemlidir. Evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması yöntemi, geri kazanım için büyük potansiyel yaratmaktadır.

Lise Öğrencilerinin Konusu: Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam...

Açıklama ve Anahtar Sözcükler: Yaşamın olduğu yerde umut, umudun olduğu yerde ise insan var. Çevresel yönden kötüye gidişi engelleyebilmek, doğanın ürettiğinden fazlasını tüketmemeye, verebileceğinden fazlasını almamaya bağlı. Bu yoldaki talep ve önerilerimizde geçmişe özlem duymak veya geriye dönüş olmamalı. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri, sürdürülebilir yaşam ilkeleri ile çelişmiyor. Kalkınmanın amacı toplumsal yaşam kalitesini artırmaktır. Ekonomik büyüme ise kalkınmanın temel unsurudur. Ancak salt gelir artışı olarak tanımlanan ekonomik büyüme, tek başına amaç olmamalı. Amaçlarımız arasında dengeli ve eğitimli bir toplumu temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşatmak da yer almalı.

YARIŞMA KOŞULLARI

1.      Yarışma, Denizli ili tüm okulların (İlkokul, ortaokul ve lise) (Resim dalında yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar hariç.) öğrencilerine açıktır.

2.      Yarışmaya gönderilen resimler daha önce yayınlanmamış, ödül almamış, alıntı ve başkasından yardım almamış olmalıdır.

3.      Her yarışmacı en fazla bir çalışma ile katılabilir.

4.      Resimlerde teknik serbesttir.

5.      Resim kâğıt ebadı standart 35 x 50 cm olmalı ve beyaz renkli kâğıt kullanılmalıdır.

6.      “Yarışma Katılım Formu (EK-1)”, eksiksiz doldurulup, okul yönetimi tarafından gerekli yerler onaylandıktan sonra, resmin arkasına yapıştırılmalıdır.

7.      Çalışmalar, 30 Nisan 2018 tarihine kadar “DOÇEV-DOĞA VE ÇEVRE VAKFI Sümer Mahallesi Çal Caddesi No: 78 Merkezefendi- DENİZLİ” adresine elden teslim edilebileceği gibi, PTT veya kargo ile de gönderilebilir. (PTT veya kargoya teslim tarihi en geç 30 Nisan 2018 olmalıdır. PTT veya kargo gönderileri en geç 4 Mayıs 2018 tarihine kadar DOÇEV’e teslim edilmelidir. PTT veya kargo gecikmelerinden DOÇEV sorumlu değildir.)

8.      Yarışma sonuçları, 25 Mayıs 2018 tarihinde DOÇEV’in www.docev.org.tr internet sitesinde duyurulacaktır.

9.      Yarışmaya gönderilen tüm çalışmaların kullanım hakkı DOÇEV’e aittir. Yayınlanmaya değer bulunan çalışmalar, Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı sergi salonunda sergilenecektir.

10.  Ödül töreni Haziran 2018 içinde yapılacak olup, kesin tarih daha sonra bildirilecektir.

11.  Yarışmaya katılanlar bütün koşulları kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ  

 

GRUPLAR

BİRİNCİ

İKİNCİ

ÜÇÜNCÜ

MANSİYON

İLKOKUL

1.000 TL’lik hediye çeki + Sertifika + Doğa ve Çevre Gezisi

750 TL’lik

hediye çeki + Sertifika + Doğa ve Çevre Gezisi

500 TL’lik

hediye çeki + Sertifika + Doğa ve Çevre Gezisi

Sertifika +

Doğa ve Çevre Gezisi

ORTAOKUL

1.500 TL’lik hediye çeki + Sertifika + Doğa ve Çevre Gezisi

1.000 TL’lik hediye çeki + Sertifika + Doğa ve Çevre Gezisi

750 TL’lik

hediye çeki + Sertifika + Doğa ve Çevre Gezisi

Sertifika +

Doğa ve Çevre Gezisi

LİSE

2.000 TL’lik hediye çeki + Sertifika + Doğa ve Çevre Gezisi

1.500 TL’lik hediye çeki + Sertifika + Doğa ve Çevre Gezisi

1.000 TL’lik hediye çeki + Sertifika + Doğa ve Çevre Gezisi

Sertifika +

Doğa ve Çevre Gezisi

 

 

EK-1

           DOÇEV RESİM YARIŞMASI ÇEVREMİZE GENÇ BAKIŞLAR... KATILIM FORMU

           ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

DOĞUM

TARİHİ

OKULU

SINIFI

NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

           OKUL YÖNETİCİSİNİN

ADI SOYADI

KAŞE - İMZA

 

 

 

 

 

 

FORMU,  OKUL YÖNETİNİN ONAYI SONRASI RESMİN ARKASINA YAPIŞTIRINIZ. 

    


 

Share to Facebook Share to Twitter Share to MySpace Stumble It Share to Reddit Share to Delicious Dahası...

Çevre Dostları Grubuna Üye Olun...

DOÇEV'le ilgili faaliyet ve duyurulardan haberdar olabilmek için çevre dostları grubumuza üye olun...

©2018 DOÇEV