Skip Navigation LinksAna Sayfa > Faaliyetlerimiz > Projeler
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Aktif Sivil Toplum
< Tüm Projeler

Destekleyici Kurum: WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

Kalkınma ile doğa koruma el ele yürüyebilir. Doğal sermayeyi korumak, gerçek anlamda sosyal ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunabilir. Oysa ki; gelişmekte olan ülkelerde temel hedef mümkün olduğunca kısa sürede sanayileşme ve gelişme olduğundan, bu hızlı sanayileşme ve büyümenin çevreye vereceği olası zararlar yeterince tartışılamamaktadır. Bu durum doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi anlayışıyla örtüşmemektedir. Bu nedenle; sürdürülebilir kalkınma için kullanılan araçlar olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)  ve SÇD (Stratejik Çevresel Değerlendirme) süreçlerinin etkinliğinin sağlanması, Türkiye gibi gelişmekte olan, coğrafyası & nüfusu büyük ülkelerde yüksek derecede önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere beş ülkede WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından yürütülen Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED), ÇED ve SÇD uygulama süreçlerinde sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. DOÇEV, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Aktif Sivil Toplum” isimli projesi ile bu programdan Türkiye’de hibe almaya hak kazanan 5 sivil toplum kuruluşundan birisi olmuştur.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Çevre Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilciliği işbirliği ile 2017- 2018 yıllarında uygulanacak proje çerçevesinde; bölgedeki ÇED uygulamalarında saha araştırması, anket çalışması yapılacak. Elde edilen verilerle uygulamaların olası çevresel etkileri hakkında raporlar hazırlanacak.  Ayrıca Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde konferans ve bölgedeki sivil toplum kuruluşları ile tecrübelerin paylaşıldığı bir çalıştay düzenlenecektir. 

 

                              

CO-SEED İstanbul Toplantısı Beş Ülkeden Proje Temsilcilerinin Katılımıyla Yapıldı

 

 


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, ÇED-ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARINI DENİZLİ’DE DEĞERLENDİRDİ

 "ÇED Uygulamaları ve Sivil Toplum Kuruluşları’’ konulu bilgi paylaşım toplantısı Denizli’de düzenlendi. Toplantıya; Çevre ve Kültür Platformu (AYDIN), Çevre Kurtarma Derneği (İZMİR), Doğa ve Çevre Vakfı (DENİZLİ), Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (AYDIN), Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği (İZMİR), Murat Dağı Yok Olmasın Platformu (UŞAK), Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği (UŞAK) ve Pamukkale Üniversitesi - Çevre Mühendisliği Bölümü temsilcisi katıldı. 

 

            

 

ÇED- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARI KONFERANSI DÜZENLENDİ

CO-SEED Programı ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) katkıları, Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Çevre Mühendisleri Odası Denizli Temsilciliği işbirliğiyle sürdürülen  “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Aktif Sivil Toplum” projemiz kapsamında “ÇED-Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamaları” konferansı, Denizli Baro’sunda düzenlendi. Konferansta, WWF-Türkiye’den (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Proje Koordinatörü Aslı Gemci ve Esin Odabaş ile Türkiye Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Uçankuş konuşmacı olarak katıldı. Denizli Barosu ve Denizli Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin katılım sağladığı konferansta, ilki 1993 yılında yayımlanan ve bu güne kadar 17 defa değiştirilen ÇED-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği değişiklik önerileri, ÇED uygulamalarında karşılaşılan zorluklar ve halkın katılımına dair iyi örnekler konularında bilgiler verilerek, örnek olaylar irdelendi. 

 

Çevre Dostları Grubuna Üye Olun...

DOÇEV'le ilgili faaliyet ve duyurulardan haberdar olabilmek için çevre dostları grubumuza üye olun...

©2018 DOÇEV