DOÇEV – IKEA-MENDERES TEKSTİL ORMANI (2004)

DOÇEV IKEA / Menderes Ormanı

Kuruluş Tarihi: 2004
Yeri: Bozburun Mahallesi-DENİZLİ
Alanı : 25 Dekar
Fidan Adedi: 2.500
Ana Tür: Fıstık Çamı

Genel Bilgiler:

Denizli Gıda Toptancıları Sitesi arkasında yer alan, kent yerleşimine bitişik konumdaki, aktif ve şiddetli erozyon etkisindeki saha, Ikea ve Menderes Tekstil’in katkılarıyla ağaçlandırılmıştır. Çalışmanın amacı; üzerinde yıllık otsu bitkiler dışında bitki örtüsü barındırmayan erozyona açık alanların yeşertilerek, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısında iyileştirmeler sağlanmasıdır. Atıl durumdaki toprakların ülke ekonomisine kazandırılarak, ulusal orman varlığımızın artırılması ve bozulan doğal dengenin yeniden tesisi de amaçlar arasındadır. Aktif ve şiddetli bir erozyona maruz olan dik yamaçlarda toprağın akışkanlığını önleyen çalışmalar, zamanla sanayileşme ve kentleşme baskısı altında kalan yaban hayatı için de sığınma ve barınma alanı gereksinmesini karşılamıştır. Çalışmada ana tür kızılçam olmakla birlikte, orman sınırında kara servi ile yangın güvenlik perdeleri oluşturulmuştur.