Yükleniyor Etkinlikler

« All Etkinlikler

HEDEFLERİ TERMİK SANTRAL!

25 Ağustos 2021 - 28 Ağustos 2021

HEDEFLERİ TERMİK SANTRAL!
Avdan Termik Santrali projesi yerel halkın, STK’ların, siyasi partilerin tüm paydaşların ortak mücadelesiyle yaklaşık bir yıl  önce iptal edilmişti. 

Şimdi de aynı bölgede açık ocak kömür işletmesi yapılması planlanıyor.

Avdan Madencilik tarafından Denizli – Kale ilçesi Avdan mahallesi mevkiinde toplamda 602,529 hektar alanda “Açık Ocak Kömür İşletmeciliği” planlanmaktadır.

Proje alanı, yerleşim yerlerine 100 metre mesafede olup bölgede hububat, tütün, üzüm, mercimek, şekerpancarı, elma, kavun ve karpuz üretilmektedir. Kömür işletmeciliği ile tarım alanlarının yok olması söz konusudur.

Kömür damarı üzerindeki 60 – 70 metre bitkisel – organik toprak örtü sıyrılarak depolanması gerekmektedir. Onlarca yıl süren madencilik faaliyetleri sonrasında, tepeleme biriktirilen toprağın organik özelliği tamamen yok olmaktadır.

Bölgede zeytin üreticiliği artmaktadır. Zeytinciliğin ıslahı hakkında kanun gereğince “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytinyağı fabrikası hariç, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.”

Bölgede barajlar, göletler dereler mevcuttur. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirlenecek, hatta kuruyacaktır.

30.500.000 ton rezervli sahada yıllık 2.000.000 ton kömür üretimi yapılarak Yatağan Termik Santraline gönderilmesi hedeflenmektedir. Günlük 5.480 ton kömürün 130 km mesafedeki santrale gönderilmesi işletme maliyeti ve yol altyapıları açısından mümkün değildir.

Proje alanı, bir süre önce yapımı iptal edilen Avdan Termik Santralinin yapım sahası ile genel olarak aynıdır.

 PROJEDEKİ NİHAİ HEDEF; TERMİK SANTRALİ’DİR…

Fosil Yakıt Kullanımından Vazgeçilmelidir… Termik santraller çevresel etkileri en ağır olan enerji üretim sistemleridir. İnsanlık için, Doğa için çevre için, gelecek kuşaklar için kömür ve linyit yakıt kullanımından acilen vazgeçilmesi gerekmektedir.

*Bilgiler; üyesi olduğumuz Avdan Çevre Platformunun kamuoyu açıklamasından alınmıştır.