Avdan Termik Santrali İptal Oldu

Tavas-Avdan bölgesinde yapılması planlanan Avdan Termik Santralinin bölgede oluşturacağı çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerini belirlemek, kamuoyunu bilgilendirmek ve hukuki süreç içinde yer almak amacıyla Denizli’deki STK’lar, kurumlar bir araya gelerek AVDAN PLATFORMU’nu oluşturdu. DOÇEV olarak bileşeni olduğumuz Platformun çalışmaları ile bölgede sağduyunun kazanacağına inanıyoruz.
Mimar Cüneyt Zeytinci sözcülüğünde yürütülen çaluşmalarda, basın açıklaması sonrası halk broşürü hazırlandı.
—————————————————————————————————————–
AVDAN PLATFORMU / TERMİK SANTRAL BASIN AÇIKLAMASI (21.05.2020)
SAĞ DUYU İTTİFAKI KAZANACAK
Bölgemize yapılması planlanan Avdan termik santralinin ÇED raporunun, ilgili bakanlıkta onay sürecine alınmasının ardından bir platform oluşturmaya karar verdik.
TMMOB’un ilimizdeki tüm bileşenleri, Denizli Barosu, Türk Tabibler Birliği Denizli Tabip Odası, Denizli Yeni Medya Yayıncılar Derneği, Büyük Menderes İnsiyatifi, Türkiye Ormancılar Derneği Denizli Temsilciliği, Kaledavaz Kalkınma ve Dayanışma Vakfı, Kızılcabölük’lüler Koruma Dayanışma Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı, Doğa ve Çevre Vakfı, Tavas Ziraat Odası, Kale Ziraat Odası bir araya gelerek AVDAN PLATFORMU’nu oluşturdu.
Sekretaryasını Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nin üstlendiği platformumuz, santrale karşı oluşan sağduyulu kamuoyu tepkisini yakından takip etmekle birlikte, santralin hayata geçirilmesiyle yaşanacak tüm sorunlara ilişkin etraflı bir inceleme ve raporlama sürecine girdi.
Çevresel ve tarımsal etkilerden su kaynaklarına, hava tahribatından insan ve diğer canlıların sağlığına kadar her alanda bilimsel verilere dayanarak rapor hazırlandı.
Çıkan raporlar açıkça belirtiyor ki AVDAN Termik Santrali, yer altından gökyüzüne yüzlerce kilometrekarelik bir alanda tüm canlılar için çok büyük bir tehdit unsurudur!
İşte bu yüzden, muhalefetinden iktidarına kadar Denizli’deki tüm kesimlerin aynı ortak tepkiyi göstererek oluşturduğu Sağduyu İttifakı’nın bu tepkilerinde ne kadar haklı olduğunu gösteren bilimsel raporları kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.
NASIL BİR KONUM SEÇİLDİ?
Kurulacak santral; Avdana 772 metre, Adamharmanı’na 1.6 km, Narlı’ya 3, Kayapınar’a 4.5, Tavas’a 24, Kale’ye 15.4, Karacasu’ya 23, Denizli Merkeze ise 28.5 km kuş uçuşu mesafede inşa edilecek! Ayrıca santral, Afrodisias’ında aralarında bulunduğu çok sayıda kültür mirasına da çok yakın bir konumda inşa edilmek isteniyor.
NASIL BİR ARAZİ TERCİH EDİLDİ?
Ekili 120 bin dekar tarım arazisine sahip Kale ve 45 bin dekar tarım arazisine sahip Tavas’ın birleşerek oluşturduğu verimli bir ovanın neredeyse göbeğine kurulacak olan termik santralin tehdit ettiği tarımsal ürünler arasında meşhur Kale Biberi, Çorum’a nam kazandıran Kızılca leblebisi, ürün kalitesi açısından üst sıralarda olan Kaledavaz Ovası’nın tütün, buğday, arpa, yulaf, mısır, burçak, fiğ, nohut, zeytin, ceviz, kiraz, incir ve badem yer alıyor. Bölgede küçükbaş hayvancılık ile yaş meyve ve sebze üreticiliği de önemli bir geçim kaynağı.
BÖLGEYE KARABASAN GİBİ ÇÖKECEK!
Denizden yüksekliği 1000 metre olan Avdan’a kurulmak istenen santralin planlanan 2 ünitesi birden çalıştığında, 150 metre uzunluğundaki iki dev bacadan yalnızca bir saatte tam 160 ton atık kül oluşacak!
Tavas’tan Karacasu’ya, Afrodisias’tan Denizli’ye kadar kilometrelerce karelik alana günde 3.840 ton tonlarca kül yağacak!
Santral bir yılda havaya 8 milyon 93 bin 360 ton karbonmonoksit salacak!
Bu da 269 bin 779 hektarlık bir çam ormanın ürettiği oksijeni tüketmesi anlamına geliyor!
YERALTI SUYUNU KURUTACAK, YERÜSTÜ SUYUNU ZEHİRLEYECEK!
Avdan Santrali, bölgedeki sualtı rezervlerinden yılda 1 milyon 238 bin 800 ton su çekecek!
Bu da yetmiyormuş gibi reenjekte ettiği kirli suyla, önce bölgedeki göl ve akarsuları, dolayısıyla bu akarsuların döküldüğü Akdenizi dahi kirletecek!
Tarım arazileri ve üstünde yetişen ürünler, meralar, su kaynakları, hava kül ve karbonmonoksitin yanı sıra ağır metallerin etkisi altında kalacak. Silsile halinde yeraltından yer üstüne her türlü canlı türü çok ciddi bir kirlilik ve hastalık riski ile karşı karşıya kalacak! Ormanların yol açtığı meteorolojik denge dahi bozulacak! Bölge iklimi değişecek, bu başka güçlükleri de beraberinde getirecek!
DENİZLİ NASIL ZONGULDAK OLACAK?
Baca gazları ile çevreye yayılan kükürt dioksit ve azot oksitler, sadece nefes yoluyla değil nemli ortamda ciltten bile geçerek akciğerlerimizi içten içe yiyecek! Dolayısıyla özellikle akciğere etki ederek ölüme karar sürükleyen COVID 19 salgını nedeniyle büyükşehirlerle bir olağanüstü önlemlerin uygulanmak zorunda kalındığı termik santrallerin ve maden ocakların şehri Zonguldak gibi Denizli ve komşu yerleşim yerleri de solunum yolu hastalıklarında ilk sıralara yerleşecek!
EVCİL VE YABAN HAYVANLARI DA KANSER EDECEK!
Nitrik asit zamanla bünyemizde nitrozaminler oluşturarak kansere dönüşecek!
Sadece havadan değil, yediğimiz besinden içtiğimiz sudan da ölüm saçacak!
Santralin yol açtığı Hidrokarbonların bazıları o gıdayı tüketen sadece insanlarda değil, evcil ve yaban hayvanlarda, kansere neden olacak.
Kirli otları ve bulaşık yemleri yiyen hayvanların karaciğer ve böbrekleri başta olmak üzere et dokularında biriken ağır metaller, kanserojen hidrokarbonlar, kanser ve diğer akut hastalıkların tetikleyici etmeni olacaktır.
KENDİSİ 30 YIL ETKİSİ 89 YIL MAHVEDECEK!
ÇED raporuna göre termik santral 30 yıl çalışacak ancak kül ve atık depolama alanları tamamen temizlense bile işletme kapandıktan tam 60 yıl sonra eski sağlıklı haline kavuşacak!
İşin içler acısı hali, Türkiye’de bir termik santralin kurulabilmesi için 75 milyon ton işlenebilir kömür rezervi gerekiyor. Bölgedeki ocaklarda resmi rakamlara göre 55 milyon ton rezerv bulunuyor ve bu rezervden sadece 35,7 ton işlenebilir kömür elde ediliyor.
Yani Tavas ve Kale, 35,7 milyon ton kömür için 75 milyon tonluk bir işletmenin zararlı etkileriyle baş başa bırakılacak! İşletme rezervler bittikten sonra 39,3 milyon ton kalitesiz ithal kömür yakılacak!
Bu verilen gösteriyor ki termik santralin hayata geçirilmesi bölgedeki binlerce canlı türünün hayatını riske edecek!
AVDAN Platformu olarak söz konusu yatırımın bir siyaset malzemesinden öte tüm çevreleri tehdit eden bir memleket meselesi olarak görüyoruz.
Elimizdeki bilimsel verilerle yerel ve ulusal erkleri bilgilendirmek, gerektiğinde kamuoyu oluşturmak son çare hukuki mücadele bulunmak için her türlü göreve hazar olduğumuzun da altını çizmek istiyoruz.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan’dan Avdan Mahalle Muhtarı Sayın ilhan Kulaç’a, tepeden tırnağa tüh yerel yöneticilerin bölge insanı için tek yürek olduğu bu tepkiye ilgili bakanlık ve Cumhurbaşkanı’nın da duyarsız kalmayacağı inancı ve umuduyla bu süreçte bizlere katkı veren ve bölge insanının yanında olan başta yerel ve ulusal medya olmak üzere tüm unsurları saygı ve sevgiyle selamlıyoruz!
Avdan platformu adına
Platform Sözcüsü
Mimar Cüneyt Zeytinci
PLATFORM BİLEŞENLERİ
Çevre Mühendisleri Odası Denizli Temsilciliği
Denizli Barosu
Doçev- Doğa ve Çevre Vakfı
Elektrik Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Gıda Mühendisleri Odası Denizli Temsilciliği
Harita Kadastro Mühendisleri Odası Denizli Temsilciliği
İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Kale Ziraat Odası
Kaledavaz Kalkınma ve Dayanışma Vakfı
Kızılcabölük’lüler Koruma, Dayanışma, Kültür, Çevre ve Eğitim Vakfı
Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Şehir Plancıları Odası Denizli Temsilciliği
Tavas Ziraat Odası
Türk Tabipler Birliği Denizli Tabip Odası
Türkiye Ormancılar Derneği Denizli Temsilciliği
Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Sekreterya:
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Platform Sözcüsü:
Mimar Cüneyt Zeytinci
Hukuk Danışmanları:
Avukat Zafer Gönenç
Avukat Ozan Orpak
Avukat Onat Ötnü
İletişim Sorumlusu:
Sedat Kurt
İGF Genel Başkan Vekili
YENİMEDYADER Başkanı
——————————————————————————————————

BASINA VE KAMUOYUNA (1 Haziran 2020)
Termik Santral ‘durduruldu’ değil, ‘iptal edildi’ açıklaması bekliyoruz!
AVDAN Platformu olarak Denizli kamuoyu ile birlikte, Avdan Termik Santral Projesi konusunda gündeme taşınan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
30 Mayıs 2020 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli il binasında Parti Grup Başkanvekili ile partili milletvekilleri ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte yaptıkları basın toplantısında “Termik santral projesinin durdurulduğu” yönünde açıklamalarını medyadan takip ettik.
Bu açıklama, Platformumuz ile birlikte santral projesine karşı duruş sergileyen kent kamuoyu için yeterli, resmi ve tatminkar bir açıklama değildir. Nitekim çeşitli kesimlerce muhtelif sosyal medya platformlarında açıklanan ve basına yansıyan görüşler bu yöndedir.
Her ne kadar iktidar partisinin grup başkan vekili yaptığı açıklamada “Avdan Termik Santrali’nin yapılması mümkün değildir.” beyanında bulunsa da olayın resmi ve hukuki muhatabı ne Adalet ve Kalkınma Partisi ne Denizli Milletvekilleri ne de Büyükşehir Belediyesidir.
Resmi muhatap ve nihai karar verici mercii T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamıdır.
Termik santral yapımına ilişkin projenin iptal edildiği ve bir daha gündeme gelmemek üzere durdurulduğuna ilişkin yazılı açıklama yapmaya yetkili kurumlar da bunlardır.
Avdan Platformu bileşenleri olarak bizler, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bölgeyi yok edecek maden işletme ruhsatlarını iptal ettiği; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından termik santral projesi “kesin olarak proje iptal edilmiştir” anlamını içeren resmi açıklamalar yapılmadığı sürece, yerel olarak yapılan açıklamaların hukuki kıymeti ve bağlayıcılığının bulunmadığı bilincinde olduğumuzu bildiririz.
Açıklamada yer verilen “durduruldu”, “mümkün değildir” türü ifadeler, yetkili makamlarca “iptal edilmiştir” veya “ortadan kaldırılmıştır” gibi kesinlik içeren ifadeler ile aynı şey değildir. Durdurulma geçici bir tedbir olup, koşulları oluştuğunda yeniden devam edileceği anlamına gelir. Kaldı ki, burada “durdurulma” ya ilişkin resmi bir bakanlık açıklaması yoktur.
Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların en kısa sürede yapacağı açıklamayla santral projesinin ve maden ruhsatlarının iptal olduğunu teyit etmesini bekliyoruz. Eğer kent adına bir açıklama yapılacak ise de, bunun muhatabı il mülki amiri olarak Denizli Valisi olduğundan, kendilerinden resmi bir açıklama beklemekteyiz.
Sonuç olarak;
1. Basın açıklamasında ifade edilen santral girişimi “durduruldu” ifadesi, “ iptal edildiği” anlamına gelmez. Durdurmak geçici bir süre beklemeye almaktır.
2. Termik Santral ÇED sürecini takip eden ve nihai olarak onaylayacak olan kurum T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Cumhurbaşkanı ve yetkili bakan dışında başka hiçbir kurum, şahıs veya temsilci bu açıklamaya yetkili değildir. Yapılan açıklama bir temenni ifadesidir.
3. Avdan Termik Santral Projesinin ortadan kalkmasının tek şartı, yetkili makamlarca yapılacak “proje iptal edilmiştir” açıklamasıdır. Ancak henüz böyle bir açıklama yoktur. Dolayısıyla Avdan Termik Santral Projesi Çevresel Etki Değerlendirme süreci resmi olarak devam etmekte olup, proje sanıldığı ve sunulduğu gibi nihayete erdirilmemiştir.
T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının projenin ve maden ruhsatlarının iptaline ilişkin resmi işlemini görünceye kadar sürecin takipçisi olacağız. O güne kadar kamuoyunun termik santral konusunda aydınlatılması dahil, aldığımız tüm kararların ve yargı yoluyla mücadelenin hayata geçirilmesi konusundaki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğimizi Denizli ve bölge kamuoyuyla paylaşırız.
01 Haziran 2020
AVDAN PLATFORMU adına
Platform Sözcüsü
Mimar Cüneyt ZEYTİNCİ
———————————————————————————————————