Çevre Eğitimi

Toplumda doğa sevgisini artırmak, çevre bilincini yükseltmek amacıyla “İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı-İDEP” çerçevesinde, okullarda çevre eğitimleri düzenliyoruz. Denizli Valiliği oluru ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü belirlediği okullarda gerçekleştirilen faaliyetlerde; atıkların değerlendirilmesi, atık pillerin ayrı toplanması, doğal kaynakların korunması konularında teorik ve pratik bilgiler verilmesinin yanı sıra atık pil kumbarası, broşür, afiş, haftalık ders programı gibi materyaller dağıtıyoruz. Ayrıca DOÇEV ağaçlandırma sahalarına yapılan geziler ile toprak erozyonun etkileri ve erozyonun önlenmesinde ağaçlandırmanın faydaları yerinde gösterilerek, fidan dikimi ve kuş yuvası asımı gibi uygulamalar gerçekleştiriyoruz.