Vizyonumuz - Misyonumuz - Temel Değerlerimiz

Vizyonumuz

Doğal dengeyi ve çevresel değerleri nesiller boyu koruyan, geliştiren, öncü ve evrensel bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz

Geleceğe saygı ilkesiyle; yaşanabilir bir dünya, doğa ve insan için:

– Eğitim ve öğretim yoluyla toplumun çevre bilincini yükseltmek,

– Yeşil alanlar, ormanlar oluşturmak ve korumak,

– Erozyon ve çevre kirliliği ile mücadele etmek,

– Doğal kaynakların dengeli kullanımı ve atıkların dönüşümünü sağlamak,

– Ekolojik dengeyi, bitki ve hayvan türlerini korumak ve geliştirmek,

– Gönüllü katılımcılığı ve kamuoyu desteğini oluşturmak,

– Faaliyetlerimizi bilimsellik çerçevesinde gerçekleştirmek.

Temel Değerlerimiz

– Doğa ve İnsan Sevgisi,

– Geleceğe Saygı,

– Gönüllü Katılımcılık,

– Paylaşımcılık,

– Sürekli Gelişme,

– Bilime Saygı