DOÇEV - Doğa ve Çevre Vakfı


Doğal dengenin ve çevresel değerlerin korunması, iyileştirilmesi, toplumda çevre bilincinin yükseltilmesi konularında çalışmalar yürütmek üzere 1996 yılında kurulan DOÇEV-Doğa ve Çevre Vakfı; ağaçlandırma, atık yönetimi ve çevre eğitimi alanlarında faaliyetler yapmakta, uygulama projeleri geliştirmektedir.

Bu kapsamda;

– “Kendi Ormanını Kendin Kur” sloganı ile bu konuya duyarlı doğa ve çevre dostlarının, dilediği kişi ve kurumlar adına hatıra ormanları kurmalarını sağlıyoruz.

– Her yıl bir orman kurmayı hedeflemiştik.  2023 yılı sonu itibariyle 84 orman – 42 koru kurarak bu hedefimize fazlasıyla ulaştık.

– Parklar, koruluklar oluşturduk. Okul, hastane, küçük sanayi sitesi, mezarlık, baraj kıyısı gibi çeşitli kamusal alanların ağaçlandırılmasına katkı sağladık.

2023 yılı sonu itibariyle dikimine katkı sağladığımız yaklaşık 572.000 fidanın çoğu ağaç vasfına ulaşarak erozyonun etkilerini azaltmakta, Denizli doğasını yeşertmektedir.

– Kuşların üreme ve barınmalarına destek olmak için ağaçlıklı alanlara kuş yuvaları asıyoruz.

– “Kâğıdını Ver Ağacın Olsun” sloganı ile yaklaşık 5.564 ton atık kâğıt topladık. Elde edilen kazanımla “DOÇEV – Atık Kâğıt Ormanı” kurduk.

– “Dünyanın Pili Bitmesin” sloganı ile kullanılmış pillerin toplanmasına ülke genelinde katkı sağlıyoruz. 2023 yılı sonu itibariyle  45,2 ton atık pili toplayarak, bertaraf edilmesini sağladık.

– “Elektronik Atık Toplama Hattı” oluşturarak 2023 yılı sonu itibariyle  96,7 ton elektronik atığın geri kazanımını sağladık.

– Okullarda çevre eğitimleri düzenliyor, yayınlarımız ve çevre sunumlarımızla toplumda çevre bilincinin yükselmesine katkı sağlıyoruz.

– Kullanımı birçok ülkede yasaklanan naylon poşet yerine “bez torba” kullanılması için örnek uygulamalar yaptık, bu alanda yasal düzenlemelerin bir an önce gerçekleşmesini diliyoruz.

– “Her Damlası Değerli” yaklaşımı ile sularımızın ve sulak alanlarımızın önemini vurguluyor, broşür, afiş, film gibi materyallerle kamuoyu oluşmasına ve halkın bilgilendirilmesine katkı sağlıyoruz.

– Faaliyetlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla geliştirdiğimiz projelerimiz, ulusal ve uluslararası kurumların çevre fonlarıyla desteklendi.

DOÇEV’e verilen her türlü desteği doğa ve çevre adına şükranla karşılıyor, bu coşkuyu toplumdan aldığımız güçle nesiller boyu sürdürmeyi hedefliyoruz.