DOÇEV – BEYZA-LEVENT ÇAPUTÇU ORMANI (2009)

DOÇEV Beyza / Levent Çaputçu Ormanı

Kuruluş Tarihi : 2009
Yeri : Bozburun Mahallesi / DENİZLİ
Alanı : 40 Dekar
Fidan Adedi : 6.000
Ana Tür : Kızılçam

Genel Bilgiler:

Orman, DOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Beyza ve Levent Çaputçu çiftinin, nişan – nikah ve düğün törenlerinde DOÇEV’e bağışlanan fidanlardan oluşmuştur. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Milli Seferberlik Yasası kapsamında, Denizli Milli Emlak Müdürlüğü’nden ağaçlandırma amacıyla kiralanan saha, başıboş hayvan otlatmacılığı yapılan, potansiyel çöp ve moloz alanı durumunda bir hali arazi idi. Yapılan ağaçlandırma çalışmalarının amacı; üzerinde bitki örtüsü barındırmayan erozyona açık dik yamaçların yeşertilerek, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısında iyileştirmeler sağlanmasıdır. Atıl durumdaki toprakların ülke ekonomisine kazandırılarak, orman varlığımızın artırılması ve bozulan doğal dengenin yeniden tesisi de amaçlar arasındadır. Saha, aynı zamanda sanayileşme ve kentleşme baskısı altında kalan yaban hayatı için de bir sığınma, barınma ve üreme ortamı yaratacaktır. Çalışmada ana tür kızılçam olmakla birlikte, makine ile sürüm yapılabilen uygun meyilli alanlara fıstık çamı dikilmiştir. Orman sınırlarında kara servi ile yangın güvenlik perdeleri oluşturulmuş, mevcut yaban armutları aşılanmıştır.