DOÇEV – ŞEFİKA TÜRKMEN KORUSU (2020)

DOÇEV – Şefika Türkmen Korusu

Bağış Tarihi : 2020
Yeri : Çal / DENİZLİ
Alanı : 12,58 Dekar
Fidan Adedi : 500
Ana Tür : Kızılçam

Genel Bilgiler:

Denizli ili Çal ilçesi Türkiye’de özel ağaçlandırma konusunda öncü role sahiptir. Bu ağaçlandırmalar önceleri sahipli arazilerde yapılmış ve özel ormanlar oluşturulmuştur. Oman Kanunu’nda yapılan değişiklikle orman içi açıklıklarda da özel ağaçlandırma yapılması olanaklı hale gelince ve bu tür alanlarda da çalışmalar yapılmıştır. Bu haliyle Çal ilçesi bütün Türkiye’ye model olabilecek nitelikler taşımaktadır.(*)

Çal yöresindeki özel ağaçlandırmaların geçmişi 1936 yılına kadar uzanmaktadır. Ağaç bayramlarında yapılan ağaç dikme şenliklerinin bu ağaçlandırmalarda etkili olduğu düşünülmektedir. Çal Belediyesi tarafından rekreasyonel amaçlarla yapılan ağaçlandırma faaliyetleri gerçek kişileri de harekete geçirmiş ve özel ağaçlandırma çalışmaları özellikle 1960’lardan itibaren hız kazanmıştır. (*)

Bununla birlikte yörede yapılan özel ağaçlandırmalarda bazı kişilerin adı liderlik etmek açısından ön plana çıkmaktadır. Bu kişiler Çal’da Ahmet Çökelez, Orhan Vural ve Hikmet Omca, Süller’de ise Hasan Cerit’tir. (*)

Şefika Türkmen’in ailesi de bu dönemde ağaçlandırma çalışmalarına katılmış, özel ormanlar oluşturmuşlardır. Bu sahalardan 12,58 dekarlık bölümü Şefika Türkmen’in bağışlarıyla DOÇEV mal varlığına geçmiştir.

Bu katkılarından dolayı Sayın Şefika Türkmen’e gönülden teşekkür ediyoruz.

(*) Kaynak: Türkiye Ormancılar Derneği 20.01.2020 Tarihli Raporu