DOÇEV – TRAFİK YILI ANI ORMANI (2001)

DOÇEV Trafik Yılı Ormanı

Kuruluş Tarihi : 2001
Yeri : Bozburun Mahallesi / DENİZLİ
Alanı : 115 Dekar
Fidan Adedi : 13.000
Ana Tür : Kızılçam

Genel Bilgiler:

Denizli Valiliği’nce 2001 yılı, “Trafik Yılı” olarak ilan edilmiştir. DOÇEV, bu önemli ulusal sorun hakkında farkındalık yaratmak, çözümüne katkı sağlamak, kampanya çalışmalarına destek olmak üzere, yıl içinde kurduğu ormanı bu isimle adlandırdı. Denizli Milli Emlak Müdürlüğü’nden ağaçlandırma amacıyla kiralanan saha boş, çıplak ve meyilli konumda olup, ortalama rakımı 290 metredir. Havzadaki ağaçlandırma çalışmalarının amacı, üzerinde yıllık otsu bitkiler dışında bitki örtüsü barındırmayan erozyona açık alanların yeşertilerek, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısında iyileştirmeler sağlanmasıdır. Ulusal orman varlığımızın artırılması ve bozulan doğal dengenin yeniden tesisi de amaçlar arasındadır. Aktif ve şiddetli bir erozyona maruz olan dik yamaçlarda toprağın akışkanlığını önleyen çalışmalar, zamanla sanayileşme ve kentleşme baskısı altında kalan yaban hayatı için de sığınma ve barınma alanı gereksinmesini karşılamıştır. Çalışmada ana tür kızılçam olmakla birlikte, makine ile sürüm yapılabilen uygun meyilli alanlara fıstık çamı dikilmiştir.