Büyük Menderes Havzası Kirliliğinin Önlenmesinde Çözüm Önerileri Projesi

İşbirliği Yapılan Kurum
TÜSİAD – Türk Sanayici ve İşadamları Derneği

Proje Bilgisi
Büyük Menderes Havzası, Türkiye’nin tarımsal potansiyeli yüksek alanlarındandır. İç Batı Anadolu’dan Ege Denizi kıyılarına dek uzanan bu ovalarda pamuk, sebze ve meyve gibi çok çeşitli ürün yetiştirilir. Havzanın Türkiye alanına oranı % 3,5 dur. Sınırları içinde Denizli, Aydın, Uşak il merkezleri yer alır. Tarihte Meandros Irmağı kıyıları olarak bilinen, bağrında birçok antik uygarlığı yaşatan bu verimli topraklar; Laodikya, Collossea, Hierapolis, Afrodisias gibi tarih ve kültür miraslarını da barındırır.

Büyük Menderes Havzası’ndaki hızlı sanayileşme ve kentleşme sonucunda oluşan sanayi ve evsel atıklar ile hatalı kullanılan suni gübre ve pestisitlerden kaynaklanan tarımsal kirlilik, nehir ekosistemini ve havza verimliliğini olumsuz etkileyerek, sürdürülebilir tarımı tehdit etmektedir. Havzaya kuş bakışı bakıldığında, arazi kullanım tasarımlarının yetersizliği ve nüfus artışları ile yaşam dengelerinin bozulmasının etkileri görülür. Büyük Menderes Nehri’ne teknolojik, evsel ve kentsel atıkların deşarj edilmesi, milyonlarca yılda oluşan ekolojik dengelerin birkaç on yılda bozulması sonucunu getirmiştir. Aşağı havzalarda ise kirlilik daha da yoğunlaşmakta ve nehir ekosistemi yok olmak üzeredir.

İncir, pamuk, zeytin gibi önemli tarım ürünlerinin büyük miktarlarda yetiştirildiği havzada, arazi kullanım tasarımlarının yetersizliği ve nüfus artışları ile yaşam dengelerinin bozulmasının etkileri görülmektedir.

DOÇEV olarak ülkemizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olan TÜSİAD ile birlikte sürdürdüğümüz bu projenin amacı; Büyük Menderes Havzası’ndaki çevre sorunları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, çözüm önerilerini paylaşmak, hayati önemi olan su kaynaklarımızın korunmasına toplumsal dikkati çekmektir. Proje kapsamında 20 Nisan 2006 tarihinde Denizli’de geniş katılımlı bir sunum düzenlenerek, Havza’daki kirliliğin önlenmesine yönelik çözüm önerileri kamuoyu ile paylaşıldı. Havza’da yer alan Aydın ve Uşak illerinde de benzeri faaliyetlerin planlama çalışmaları sürmektedir.

Suyun Öyküsü filmini izlemek için tıklayınız