Büyük Menderes Havzası’nda Tarım Kimyasallarının Bilinçli Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi

Destekleyici Kurum
Avrupa Birliği

Proje Bilgisi
Evsel ve sanayi atıklarıyla kirlenmiş bulunan Büyük Menderes Nehri’nden yapılan sulama ve kullanılan yüksek riskli tarım kimyasalları yüzünden toprak verimliliği oldukça düşmüştür. Tarımla uğraşan yöre halkı verimliliğini artırmak amacıyla daha fazla tarım kimyasalı kullanmaktadır. Bilinçsizce kullanılan tarım kimyasallarının kalıntıları bitkilerin bozulmasına, kuşlarda ve balıklarda doğrudan ölümlere ve faydalı böceklerin yok olmasına yol açarak, yörenin ekosisteminin bozulmasına neden olmaktadır. Ayrıca, yöre halkı tarım kimyasalı artık ve ambalaj atıklarının nasıl bertaraf edileceği konusunda da bilinçsiz olup, gelişigüzel doğaya terk etmektedir.

Denizli Ziraat Odası işbirliği ile Büyük Menderes Havzası’nın ana kirletici unsurlarından kimyasal gübreler ve pestisit formundaki tarımsal deşarjlar gibi yeterince ele alınmayan kirleticilere odaklanmayı ve tarımsal kirliliğin önlenmesine yönelik kamu bilincini artırıcı faaliyetleri içeren “geleceğe yeşil bir vadi” isimli projeyi geliştirdik. Aralık 2007-Mayıs 2008 tarihleri arasında uygulanan proje, AB çevre fonu tarafından maddi olarak desteklendi.

Projenin ana hedef grubu yörede yüzyıllardır tarımla uğraşan yerel halktır. Proje faaliyetlerinden nihai yararlanıcılar ise;  Havza yerel halkı ve gelecekte tarımsal aile işletmeciliğini sürdürecek olan çocuk ve gençlerdir.

Menderes Havzası’nın tamamında tarımsal kirlilik etkisi bulunmasına karşın, proje alanı olarak Denizli İli’ne bağlı Sarayköy ilçesi ve halkı seçilmiştir. Havza’nın yukarı kısmı ve başlangıcında yer alan Sarayköy Ovası’nda, yılda iki veya üç ürünün alındığı yoğun bir tarım uygulaması mevcuttur.

Proje süresince; tarım kimyasallarının kullanımına yönelik yayınlar geliştirilerek 3 köy ve 2 beldede çiftçilerle sohbet toplantıları, okullarda çevre eğitim seminerleri düzenlendi. Zirai ilaç ambalajlarının toplanması ve değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı konusunda örnek çalışmalar yapıldı.