DOÇEV – ATIK KÂĞIT ORMANI (2009)

DOÇEV Atık Kağıt Ormanı

Kuruluş Tarihi : 2009
Yeri : Bozburun Mahallesi / DENİZLİ
Alanı : 100 Dekar
Fidan Adedi : 15.000
Ana Tür : Kızılçam

Genel Bilgiler:

“Kâğıt Ver Ağacın Olsun” sloganı ile 1999 yılından 2010 yılına kadar 10 yıl boyunca sürdürdüğümüz geri kazanım çalışmamızda, tonlarca atık kâğıt halkımızın içten katkıları ile çöpe gitmekten kurtarılarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bozburun’un boz topraklarını yeşerten bu ulusal değerin gerçek sahibi, çalışmalarımızı destekleyen binlerce atık kâğıt gönüllümüzdür. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Milli Seferberlik Yasası kapsamında, Denizli Milli Emlak Müdürlüğü’nden ağaçlandırma amacıyla kiralanan saha, başıboş hayvan otlatmacılığı yapılan, potansiyel çöp ve moloz alanı durumunda bir hali arazi idi. Yapılan ağaçlandırma çalışmalarının amacı; üzerinde bitki örtüsü barındırmayan erozyona açık dik yamaçların yeşertilerek, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısında iyileştirmeler sağlanmasıdır. Atıl durumdaki toprakların ülke ekonomisine kazandırılarak, orman varlığımızın artırılması ve bozulan doğal dengenin yeniden tesisi de amaçlar arasındadır. Saha, aynı zamanda sanayileşme ve kentleşme baskısı altında kalan yaban hayatı için de bir sığınma, barınma ve üreme ortamı yaratacaktır. Çalışmada ana tür kızılçamdır.