DOÇEV – DENİZLİ AĞAÇLANDIRMA DERNEĞİ ORMANI (2002)

DOÇEV Denizli Ağaçlandırma Derneği Ormanı

Kuruluş Tarihi : 2002
Yeri : Cankurtaran Mevkii / DENİZLİ
Alanı : 50 Dekar
Fidan Adedi : 6.000
Ana Tür : Kızılçam

Genel Bilgiler:

Çalışma, “Denizli Ağaçlandırma Derneği”nin maddi desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Saha, Denizli – Antalya karayolunun bitişiğinde ve Denizli il merkezine 24 Km. uzaklıkta olan saha, DOÇEV kurumsallığına tanıtım imkânı yaratmakta olup, ileriki yıllarda rekreasyonel fonksiyonlar açısından önem kazanacaktır. Orman içi açıklığı görünümünde olan sahanın çevresinde doğal kızılçam ve karaçam ormanları mevcuttur. Ortalama rakım 1.000 metre olup bölge, kızılçamdan, karaçama geçiş zonundadır. Üst sınırda karaçam, alt sınırda kızılçam bireyleri doğal yayılış gösterir. Sahada diri örtü mevcut olmadığından, doğrudan paletli traktörle riperlenerek sürüm gerçekleştirilmiş, münferit yetişkin bireyler korunmuştur. Ağaçlandırma uygulama projesinde önerilen ana tür kızılçam olmakla birlikte, karayolunun kıyısındaki şeritte görsellik ve biyolojik çeşitlilik sağlamak amacıyla bir miktar mavi-kara servi ve Toros sediri uygulaması da yapılmıştır.