DOÇEV – EYLEM – OĞUZ ABALIOĞLU ORMANI (2008)

DOÇEV Eylem / Oğuz Abalıoğlu Ormanı

Kuruluş Tarihi: 2008
Yeri: Altıntepe Köyü / Sarayköy / DENİZLİ
Alanı: 67 Dekar
Fidan Adedi: 11.000
Ana Tür: Kızılçam

Genel Bilgiler:

Orman, Orman Genel Müdürlüğü’nün ağaçlandırma amacıyla Vakfımıza tahsis ettiği Altıntepe bölgesindeki DOÇEV ağaçlandırma sahasında Eylem-Oğuz Abalıoğlu fidan bağışlarıyla kurulmuştur. Çalışmanın ana amacı; yarıntı-oyuntu ve kütle halinde toprak kaymalarıyla kendini gösteren aktif ve şiddetli erozyonun etkisindeki dik ve sarp meyilli yamaçlardan oluşan uygulama alanında toprağın stabilizasyonunu, tür çeşitliğini ve yaban hayatın gelişimini sağlamaktır.