Eko Gençler… Denizli’deki Okullarda Çevre Kulüplerini Yapılandırma Projesi

Destekleyici Kurum
DEFRA-İngiltere

Proje Bilgisi
Eğitim müfredatındaki değişiklik gereği, okullarda oluşturulacak öğrenci kulüpleri kapsamında, çevre kulüplerinin yapılandırılması ve işlevselliğinin artırılması konulu proje, 2005–2006 eğitim ve öğretim döneminde uygulandı. Hedef kitlesi öğrenciler, çevre kulübü öğretmenleri ve Denizli halkıdır. Proje kapsamında okullardaki öğrenci çevre kulüpleri desteklenmiş, eğitim seminerleri yapılmış, çevre kulübü öğretmenleri ile çalıştay düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen çevre konulu yarışmalarda öğrencilerin katılımcılık duyguları artırıldı.

Eko Gençler Projesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2007 yılında düzenlediği “Çevre Konulu En İyi 10 Proje Yarışması”nda ödül aldı.