Evsel Organik Atıklardan Gübre Elde Etme Projesi

Destekleyici Kurum
İngiltere Büyükelçiliği-ANKARA

Proje Bilgisi
Evsel organik atıklardan gübre elde etme ve atıkların değerlendirilmesi konularında kamu bilincinin artırılması amaçlı 6 aylık proje, Mart 2004’de başlamış, Ağustos 2004’de sona ermiştir. Hedef kitlesi; bahçıvanlar, site görevlileri ve Denizli halkı olan proje faaliyetlerinde ağırlıklı olarak örnek uygulamalara yer verildi.