Doğadan, Çevreden


Avdan Termik Santrali İptal Oldu

Tavas-Avdan bölgesinde yapılması planlanan Avdan Termik Santralinin bölgede oluşturacağı çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerini belirlemek…